in

Poslanici o zameniku Poverenika za zaštitu podataka o ličnosti

Za zamenika Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti – za zaštitu podatak o ličnosti predložena je diplomirana pravnica Sanja Unković iz Beograda.

Ovde unesite sadržaj

Vlada Srbije najavila je da će danas popodne od 16 časova na poslanička pitanja u parlamentu odgovarati premiejrka Ana Brnabić.

Poslanici su protekla dva dana razmatrali predloge zakona o potvrđivanju Ugovora o zajmu za projekat izgradnje širokopojasne komunikacione infrastrukture u ruralnim predelima i o potvrđivanju Odluke 1/2019 ESAA Zajedničkog komiteta od 31. jula 2019. godine o uspostavljanju Zajedničkog evropskog vazduhoplovnog područja, koji je podnela Vlada Srbije.

“Unković veoma dobro poznaje poznaje organizaciju rada i zaposlene u službi. Ona je najbolji, ali ne i jedini primer koji pokazuje da u službi ima stručnih i kvalitetnih ljudi”, rekao je Marinović u Skupštini Srbije.

On je podvukao da je predložio najboljeg kandidata i pozvao poslanike da je podrže i izabru je za zamenika Poverenika za oblast zaštita podataka o ličnosti.

Na dnevnom redu sednice je i Predlog odluke o izboru sudije koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju.

Marković pitao o Đilasovim računima

Poslanik Srpske napredne stranke Aleksandar Marković pitao je danas Ministarstvo finansija, Poresku upravu i Upravu za sprečavanje pranja novca, da li će otpočeti istražne radnje kada je reč o računima Dragana Đilasa, da li će doći do privremenog blokiranja sredstava na tim računa do okončanja postupka i da li će sredstva biti oduzeta ako se dokaže da su protivpravno stečena.

Marković je u Skupštini Srbije pitao da je Đilas preko izvesnog Paskala Šmita povezan sa 34 kompanije u Švajcarskoj, navodeći da pitanje proističe iz pretrage švajcarskih poslovnih portala, gde se može videti da je Šmit potpisnik ili ovlašćeno lice u 34 firme, a jedna od njih je i Đilasova firma.

Marković je naveo da je ta firma “naprasno” promenila ima iz Multikom open AG u Open International AG, ocenjujući da i sama promena upućuje na to da je Đilasova namera, kako smatra, bila da zametne tragove.

“Ako uz tu sumnjivu promenu naziva, dodamo i činjenicu da je ta firma čak tri puta dokapitalizovana, pa sada na računu ima preko 620.000 evra, onda se nameću pitanja da li je reč o pranju novca ili pokušaj da se izbegne plaćanje poreza”, smatra Marković.

Poslanika SNS je kazao da se drugo pitanje odnosi na poslovanje firme Askanius LTD iza koje, kako kaže, takođe stoji Đilas i poveru računa te firme na Mauricijusu, na čijem kontu je utvrđeno da ima više od pet miliona evra.

“Pitam da li je plaćen porez na kapitalnu dobit, da li je plaćen porez na dividende, da li su plaćeni ostali porezi i izmirene sve ostale obaveze u tom smislu”, pitao je Marković.

Marković navodi da, ako se tome doda otkriće da Đilas ima račun i u Hong Kongu sa oko 3,3 miliona evra, a gde su navedeni kao ovlašćena lica Đilas i Šmit, i ako se zna da postoje indicije da Đilas ima još desetine računa u još 17 zemalja, onda se, kaže, vidi da je od početka bila želja da se novac iznese iz zemlje, da se sakrije po raznim računima i da se mutnim i zakulisnim transakcijama sakriju tragovi.

Marković je naveo da, umesto odgovora, od Đilasa stižu napadi na novinare i napadi na Aleksandra Vučića i njih iz Srpske napredne stranke.

“Valjda misli da će lansiranjem i kreiranjem nekih fabrikovanih nazovi afera preko svojih medija, to su ovi njegovi i Šolakovi mediji, kojima on tek tako otpiše 440 miliona dinara, uspeti da skrene pažnju sa sebe”, rekao je Marković.