in

Redovne konsultacije sa EEAS o pristupnom procesu

Ministar Joksimović upoznala je sagovornika sa aktivnostima koje Vlada Srbije preduzima kako bi dostigla merila za nastavak pregovora, pre svega za otvaranje klastera 3 – Inkluzivni rast i konkurentnost (u okviru koga je osam pregovaračkih poglavlja) i klastera 4 – Zelena agenda, digitalizacija i održiva povezanost (koji obuhvata četiri poglavlja).

“U kratkom roku, od formiranja nove strukture za vođenje pregovora, uz pojačanu političko angažovanje srpskog rukovodstva posebno u segmentu vladavine prava, uspeli smo da zaokružimo sve neophodne procedure za potpunu pripremu ova dva klastera. Uverena sam da će i Evropska komisija i države članice ceniti te naše napore i da će politička međuvladina konferencija, kao sledeći korak u pregovorima o pristupanju, biti održana do kraja ovog meseca“, naglasila je Joksimović.

Posebno je sa sagovornikom, navedeno je u saopštenju, razgovarala o stepenu napretka u oblasti vladavine prava, na osnovu kojeg će EU odlučivati o daljoj podršci konkretnim koracima u pristupnim pregovorima Srbije.

“Pokrenuli smo proces ustavnih reformi Vlade nakon konstituisanja novog saziva Narodne skupštine, usvojeni su akcioni planovi za sprovođenje medijske strategije i počeli su da se primenjuju na inkluzivan i transparentan način. Uz ostalo što je urađeno u poglavljima 23 i 24, verujem da ima osnova da i naši evropski partneri primenjuju novu metodologiju na dogovoren način. Uverena sam da će ta uzajamnost i umreženost političkih odnosa doprineti i kredibilitetu politike proširenja i ubrzanju dinamike pristupnih pregovora Srbije”, naglasila je ministar.

Makovec izjavio je da je Srbija nesumnjivo ekonomski motor regiona sa značajnim administrativnim kapacitetima.

Pozdravio je ubrzan reformski proces koji je u toku i izrazio uverenje da će i države članice to prepoznati i valorizovati u pogledu narednih koraka u pristupnom procesu, a pre svega na predstojećoj političkoj Međuvladinoj konferenciji koja bi trebalo da se održi krajem ovog meseca.

Istakao da će u narednom periodu politika proširenja EU i Zapadni Balkan biti na agendi najviših sastanaka EU zvaničnika, što je ocenio kao pozitivan impuls kada je reč o procesu proširenja.