in

Tončev: Snažna Srbija je stvarnost koju danas živimo

Povodom Dana socijalne pravde, koji se sutra obeležava, Tončev je rekao da bi Srbija koju danas živimo trebalo da svakom građaninu bude ponos i inspiracija za lični napredak.

Kaže da se kao socijalista i kao ministar u Vladi Srbije zajedno sa svojim kolegama bori za društvo socijalne pravde koje će izaći iz siromaštva, obezbediti uravnotežen materijalni položaj i mogućnost razvoja i boljeg života svakom pojedincu.

“Kao ministar zadužen za razvoj nedovoljno razvijenih opština, zalažem se za ravnomeran razvoj nedovoljno razvijenih opština koji će se zasnivati na socio-ekonomskom principu kako bi se poboljšali životni i kulturni uslovi i smanjila nezaposlenosti u ovakvim područjima Srbije”, naveo je Tončev, a prenosi u saopštenju njegov kabinet.

On je rekao da je SPS moderna, državotvorna partija levice čije su programske osnove socijalna pravda i demokratski socijalizam, društvo u kome građani mogu ravnopravno da donose i ostvaruju svoje odluke, u kome se garantuju jednaki uslovi za život građana bez obzira na njihov socijalni i materijalni status i poreklo.

Naveo je da socijalnu pravdu prepoznaje kroz ideje humanosti, solidarnosti i socijalne brige o najširim slojevima stanovništva.

“Mi socijalisti, moderni levičari socijaldemokratske orijentacije, programom smo usmereni na očuvanje socijalnog mira i održive socijalne sigurnosti svih koji žele da žive od rezultata rada, znanja i obrazovanja”, poručio je Tončev.

Kaže da cilj koji su Vlada Srbije i predsednik Aleksandar Vučić nametnuli kao svakodnevni i merljiv rast i razvoj države, danas, možda prvi put u našoj novijoj političkoj istoriji, nije u vezi sa sticanjem bogatstva i imetka već je u vezi sa slobodom svakog pojedinca.

“Siguran sam da ideju socijalne pravde, koju nosimo u nasleđu od naših očeva, uspešno prenosimo i onima koji će ostati posle nas i koji će biti zahvalni da žive u sigurnoj, zdravoj i obrazovanoj Srbiji”, naveo je Tončev.