in

TURISTIČKA MAPA EVROPE Gde smete da putujete, a gde još uvek ne, evo koji su uslovi ZA ULAZAK!

Svakodnevno stižu vesti iz raznih zemalja o pojednostavljenim uslovima za ulazak u evropske države. Dok jedne dozvoljavaju ulazak sa potvrdom o vakcini, druge se pak i dalje ograničavaju na ulazak sa negativnim PCR testom. Postoje i one treće koje još uvek nisu dozvolile slobodan prelazak granice.

“Blic” je sve informacije sabrao na jedno mesto i donosimo vam detaljan vodič za putovanje kroz Evropu. Sve informacije su sveže i potiču sa sajta Minsitarstva spoljnih poslova naše zemlje.

Albanija

Državljani Srbije mogu ući u Albaniju bez posebnih uslova. Nije potreban PCR test, niti se izriče mera karantina.

Austrija

Državljanima Srbije nije dozvoljen ulazak u Austriju, osim onima koji imaju regulisan boravak u Austriji, kao i u posebnim slučajevima, i to za lica koja u Austriju putuju: iz poslovnih razloga; jednom licu u pratnji osobe koja u Austriju dolazi u svrhu medicinskog lečenja; radi početka ili nastavka studija, odnosno u cilju naučnog istraživanja; radi učešća u školskim aktivnostima; radi prisustvovanja sudskim ili administrativnim postupcima pred austrijskim nadležnim organima; članovima osoblja diplomatskih predstavništava, zaposlenima u međunarodnim organizacijama i licima koja sa njima žive u zajedničkom domaćinstvu; humanitarno osoblje; lica koja dolaze iz nepredviđenih, neodložnih i naročito relevantnih razloga u krugu porodice u pojedinačnim slučajevima (npr. smrtni slučaj, sahrana, rođenje); zbog planiranih važnih događaja u krugu porodice (venčanja, krštenja, rođendani, neperiodične posete životnom partneru).

Foto: Privatna arhiva

Beč, Austrija

Navedene kategorije lica su u obavezi da prilikom ulaska na granici prilože dokaz o svrsi putovanja, odnosno dokaz da pripadaju jednoj od navedenih kategorija.

Pre putovanja u Austriju obavezna je elektronska registracija, koja se može obaviti najranije 72 sata pre putovanja, te i obaveza posedovanja potvrde o izvršenoj registraciji (u štampanoj ili elektronskoj formi) prilikom granične kontrole. Registraciju (Pre – Travel Clearance – PTC) je moguće izvršiti na sledećoj veb-stranici: https://entry.ptc.gv.at.

Prilikom ulaska u Austriju potrebno je imati uverenje o preležanoj bolesti, sertifikat o vakcinaciji ili negativan test (PCR ili antigenski).

Lekarsko uverenje o izvršenoj vakcinaciji, odnosno sertifikat o vakcinaciji (na nemačkom ili engleskom jeziku) nekom od odobrenih vakcina protiv COVID-19: BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson&Johnson, Sinopharm, je merodavan ako su ispunjeni sledeći uslovi: 1) od 22. dana nakon prve vakcinacije, pri čemu ovo ne sme biti starije od tri meseca, ili 2) druga vakcinacija, pri čemu prva vakcinacija ne sme biti starija od devet meseci, ili 3) vakcinacija od 22. dana po vakcinaciji onim vakcinama za koje je predviđena samo jedna doza, pri čemu ovo ne sme biti starije od devet meseci, ili 4) vakcinacija ukoliko je najmanje 21 dan pre vakcinacije postojao pozitivan PCR test, odnosno ukoliko je pre vakcinacije postojao dokaz o neutrališućim antitelima, pri čemu vakcinacija ne sme biti starija od devet meseci.

Lica koja su vakcinisana ili koja su preležala bolest mogu ući u zemlju bez karantina ukoliko poseduju dokaz o tome.

Lica koja nisu vakcinisana niti su preležala bolest moraju prilikom ulaska u zemlju priložiti negativan PCR ili antigenski test ili moraju uraditi test u roku od 24 sata od momenta ulaska u Austriju. Negativan PCR test ne sme biti stariji od 72 sata od momenta uzimanja uzorka a negativan antigenski test ne sme biti stariji od 48 sati od momenta uzimanja uzorka (test mora biti na nemačkom ili engleskom jeziku i potrebno ga je imati kod sebe tokom boravka i pokazati u slučaju kontrole). I pored toga važi obaveza 10-dnevnog karantina, koji je moguće prekinuti najranije petog dana, ukoliko lice dobije negativan PCR ili antigenski test.

Deca do navršene 10. godine života ne moraju imati negativan test radi ulaska u Austriju, s tim da i za njih važe sve odredbe kao i za odraslu osobu pod čijim nadzorom putuju. Deca od 10. do 18. godine moraju priložiti negativan test.

Bosna i Hercegovina

Državljani Srbije mogu bez ograničenja sa teritorije Srbije da uđu u BiH ili da tranzitiraju. Ukoliko državljani Srbije ulaze u BiH iz drugih zemalja, neophodan je negativan PCR test, ne stariji od 48 sati.

Bugarska

Državljani Srbije mogu da uđu u Bugarsku sa jednim od sledećih dokumenata: dokument o potpuno završenoj vakcinaciji protiv COVID-19; negativan PCR test, ne stariji od 72 sata ili negativan brzi antigen test, ne stariji od 48 sati (računajući od datuma testiranja upisanog u dokument). Državljani Srbije koji su preležali COVID-19, osim sa gore navedenim dokumentima, mogu ući i sa dokumentom koji pokazuje pozitivan rezultat PCR testiranja ili brzog antigen testa u periodu od 15. do 180. dana (računajući od datuma testiranja upisanog u dokument).

Velika Britanija i Severna Irska

Državljani Srbije mogu ući ili tranzitirati kroz Ujedinjeno Kraljevstvo pod uslovom da imaju validnu vizu. Sva lica koja dolaze iz inostranstva, uključujući britanske državljane, prilikom ulaska u Englesku avionom, brodom ili vozom moraju posedovati negativan PCR test, ne stariji od 72 sata. U suprotnom je predviđena kazna od 500 funti.

Pri ulasku u Ujedinjeno Kraljevstvo neophodno je da se elektronskim putem unapred popuni formular za praćenje kretanja – Passenger Locator Form (https://www.gov.uk/provide-journey-contact-details-before-travel-uk). Putnici u tranzitu su takođe u obavezi da popune ovaj formular. Za nepopunjavanje navedenog formulara predviđena je kazna u visini od 500 funti.

London

Foto: Privatna arhiva

London

Svi putnici, uključujući i državljane Srbije, ukoliko dolaze iz Srbije ili iz zemalja koje se, uz Srbiju, ne nalaze na listi sigurnih zemalja (https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-travel-corridors#countries-territories-and-regions-on-the-travel-corridor-list) a u kojima su do ulaska u Ujedinjeno Kraljevstvo boravili dve nedelje ili kroz koje su tranzitirali, dužni su da budu u samoizolaciji u trajanju od deset dana. Period trajanja desetodnevne izolacije može biti skraćen ukoliko putnici najranije petog dana po dolasku urade test i dobiju negativan rezultat. Testovi se rade o trošku putnika u nekoj od akreditovanih laboratorija sa liste: https://www.gov.uk/government/publications/list-of-private-providers-of-coronavirus-testing/list-of-private-providers-of-coronavirus-testing. Takođe, svi putnici koji dolaze u Ujedinjeno Kraljevstvo dužni su da, o svom trošku, urade test drugog i osmog dana nakon početka karantina. Testove je potrebno rezervisati unapred putem sledećeg portala: https://quarantinehotelbookings.ctmportal.co.uk/.

Grčka

Državljani Srbije mogu da uđu u Grčku, avionom ili preko drumskih prelaza Evzoni (sa S. Makedonijom, otvoren od 7-23 časa) ili Promahonas i Ormenio (sa Bugarskom, otvoreni 24 časa). Svi putnici koji dolaze u Grčku, moraju prethodno popuniti elektronski obrazac prijave – Passenger Location Form, preko sajta www.travel.gov.gr (najmanje 24 časa pre ulaska u Grčku) i pri ulasku prezentovati dobijeni kod. Neophodan je negativan PCR test, ne stariji od 72 sata (oslobođena su deca do 5 godina starosti) ili potvrda o završenoj vakcinaciji (najmanje 14 dana pre dolaska u Grčku) izdata od strane nadležnog organa. Navedena potvrda, pored ličnih podataka, treba da sadrži tip primljene vakcine i broj doza.

Licima koja su preležala Covid 19 u prethodna 2 do 9 meseci pre putovanja, neophodna je potvrda o preležanoj bolesti. Svi putnici na graničnom prelazu podležu se brzom testiranju, a ukoliko je test pozitivan obavezna je kućna izolaciji 14 dana u objektu po izboru putnika ili onom koji bude određen od strane grčkih nadležnih organa (o trošku grčke države). Profesionalnim vozačima u međunarodnom drumskom prevozu nije potreban test ili potvrda o vakcinaciji, ali se podležu brzom testiranju na granici.

Italija

Državljani Srbije ne mogu da uđu u Italiju u turističke svrhe. Ulazak iz Srbije u Italiju dozvoljen je samo u određenim slučajevima: poslovni i zdravstveni razlozi, školovanje, hitan povratak u mesto stanovanja/boravišta, ukoliko su u potvrđenoj i stalnoj emotivnoj vezi (iako ne žive zajedno) sa državljanima Italije/EU/Šengen zone ili sa licima koja imaju zakonito prebivalište (boravište na duži period) u Italiji. Prilikom ulaska neophodno je da se priloži na uvid: negativan PCR ili antigenski test, urađen do 48 sati pre ulaska u Italiju, kao i lična izjava (autodichiarazione).

Rim

Foto: Fabio Frustaci / EPA;

Rim

Za lica kojima je omogućen ulazak u Italiju, obavezna je mera kućne samoizolacije u trajanju od 10 dana. Po završetku samoizolacije neophodno je ponoviti PCR ili antigenski test. Napred navedene mere ne primenjuju se u slučaju boravka do 120 sati, u slučaju tranzita u trajanju do 36 sati, kao i u drugim slučajevima koje možete naći u sledećem linku: https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2021/04/normativa_documento_definitivo_eng.pdf Lična izjava na engleskom jeziku se može naći u sledećem linku: https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2021/03/modulo_rientro_sintetico_05_marzo_2021_eng_compilabile.pdf

Mađarska

Državljani Srbije mogu da uđu na teritoriju Mađarske bez obaveze karantina ili testiranja, pod uslovom da poseduju potvrdu o završenoj vakcinaciji (bez obzira koja vrsta vakcine je u pitanju). Maloletna lica koja putuju u pratnji vakcinisanog odraslog lica u Mađarsku ulaze bez posedovanja negativnog PCR testa. Potvrda o vakcinaciji omogućava pristup uslugama koje zahtevaju dokaz o izvršenoj imunizaciji. Vlasnici potvrda imaju pravo odlaska u pozorišta, bioskope, fitnes klubove, zabavne parkove, biblioteke, igraonice za decu, kasina, sportske događaje i hotele, otvorene i zatvorene bazene, velnes-centre i banje. U unutrašnjim prostorijama ugostiteljskih objekata mogu da borave samo osobe sa potvrdama o vakcinaciji, dok na terasama ugostiteljskih objekata mogu da borave i lica koja ne poseduju ove potvrde.

Za državljane Srbije koji nisu vakcinisani, ulazak u Mađarsku u privatne svrhe je moguć samo na osnovu dobijene saglasnosti od mađarske policije.

Licu koje dobije saglasnost za ulazak u Mađarsku biće određen obavezan karantin u trajanju od 10 dana. Za vreme karantina moguće je testiranje o svom trošku. U slučaju dva negativna testa, urađena od strane mađarskih zdravstvenih organa u roku od 5 dana sa razmakom od najmanje 48 sati, moći će da se napusti karantin. Državljani Srbije mogu da tranzitiraju kroz Mađarsku pod određenim uslovima (utvrđena maršruta, zaustavljanje na predviđenim mestima, zemlja se mora napustiti u roku od 24 sata) i ukoliko pruže dokaze o ispunjenosti uslova za ulazak u susednu zemlju prema kojoj napuštaju teritoriju Mađarske.

Nemačka

Državljani Srbije mogu putovati u Nemačku ukoliko imaju boravišnu dozvolu u Nemačkoj, nacionalnu D vizu ili boravišnu dozvolu u drugoj državi članici EU, Velikoj Britaniji, Islandu, Lihtenštajnu, Norveškoj ili Švajcarskoj i ukoliko ispunjavaju uslove za ulazak: negativan test/obaveza karantina i elektronska prijava ulaska.

Turistička putovanja u Nemačku u cilju posete i dalje nisu dozvoljena. Putnici koji dolaze u Nemačku iz Srbije dužni su da pre ulaska u Nemačku popune elektronsku prijavu putem veb-stranice: www.einreiseanmeldung.de Elektronsku prijavu nisu dužna da popunjavaju lica koja su bila na proputovanju kroz rizično područje, bez dužeg zadržavanja, lica koja tranzitiraju kroz Nemačku (osim ako se tranzitira avionskim putem u okviru EU) i lica koja na osnovu poslovnih obaveza uđu u Nemačku radi prekograničnog prevoza putnika ili robe u drumskom, železničkom, rečnom ili vazdušnom saobraćaju.

Sva lica od navršene šeste godine života koja su u poslednjih 10 dana boravila u Srbiji dužna su da poseduju potvrdu da nisu zaraženi korona virusom. Bris na osnovu kojeg je izdata potvrda, po pravilu treba da bude uzet najranije 48 sati pre ulaska u Nemačku.

Berlinski zid

Foto: RAS Srbija

Berlinski zid

Nakon ulaska u Nemačku, obavezna je kućna samoizolacija u trajanju od 10 dana. Najranije petog dana po ulasku u zemlju može se uraditi novi test i ukoliko je rezultat negativan, kućna samoizolacija može da se prekine. Pozivom na broj Koordinacione službe za zakazivanje termina za test 116117 može se saznati gde se može obaviti testiranje u mestu boravka u Nemačkoj.

Državljani Srbije bez vize mogu putovati u Nemačku ukoliko postoji apsolutno neophodan razlog i uz prethodnu konsultaciju sa Saveznom policijom Nemačke i to ukoliko su članovi uže porodice, članovi porodice prvog ili drugog stepena, hitni medicinski slučajevi, nevenčani partneri, ukoliko putuju poslovno iz ekonomskih razloga, zbog posete sajmovima, učešća na kongresima i dr. Za dodatne informacije može se kontaktirati Savezna nemačka policija (Bundespolizei) putem mejla: bpolp@polizei.bund.de.

Severna Makedonija

U skladu sa odlukom Vlade, od 12.oktobra državljani Srbije mogu da uđu u Severnu Makedoniju bez posedovanja negativnog PCR testa. Istovremeno, u saopštenju Vlade Severne Makedonije se apeluje da se putovanja svedu na minimum i isključivo za neodložne potrebe.

Turska

Državljani Srbije mogu ući u Tursku. Neophodan je negativan PCR test, ne stariji od 72 sata, za sva lica starija od šest godina. Potvrda o potpunoj vakcinaciji izdata od strane nadležnog organa Srbije se priznaje umesto negativnog PCR testa. Licima mlađim od 18 godina koja se nalaze u pratnji roditelja koji poseduju potvrdu o vakcinaciji nije potreban PCR test.

U slučaju da lice ulazi u Tursku drumskim putem i ne poseduje negativan PCR test ili potvrdu o vakcinaciji, obavezan je karantin na adresi koja se prijavi kao mesto boravka. Ukoliko se ne poseduje adresa boravka, mesto karantina će utvrditi nadležna zdravstvena uprava. Sedmog dana karantina se lice testira i ukoliko rezultat bude negativan, karantin se prekida.

U roku od 72 sata pre dolaska u Tursku neophodno je elektronski se registrovati putem sledećeg linka: https://register.health.gov.tr/ . Tokom registracije se dodeljuje takozvani HES KOD koji predstavlja elektronski vid praćenja zdravstvenog stanja putnika. Neophodan je za ulazak u sve tržne centre, restorane, državne ustanove i druge objekte. Svi putnici su dužni da pri ulasku u Tursku pokažu isti u štampanoj ili elektronskoj formi.

Slovenija

Državljani Srbije mogu da uđu u Sloveniju uz obavezni karantin od 10 dana ili posedovanje PCR ili brzog antigenskog testa (HAGT), ne starijeg od 48 sati i urađenog u jednoj od zemalja EU, odnosno Šengenskog prostora, Ujedinjenom Kraljevstvu i SAD.

Od obaveze karantina i posedovanja pomenutih testova, državljani Srbije su izuzeti u sledećim slučajevima:

Ukoliko prilože potvrdu o pozitivnom HAGT ili PCR testu starijem od 21 dan, ali ne i starijem od 6 meseci, odnosno potvrdu lekara da su preležali COVID-19, a da od početka simptoma nije prošlo više od šest meseci (test/potvrda izdata u EU, Ujedinjenom Kraljevstvu i SAD);

Ukoliko prilože negativan PCR test, ne stariji od 48 sati, izdat u Srbiji, a ulaze u Sloveniju na kontrolnoj tački A-aerodrom;

Ukoliko prilože potvrdu o vakcinaciji protiv COVID-19 kojom se dokazuje da je od primanja druge doze vakcine proizvođača Biontech/Pfizer proteklo najmanje 7 dana, Moderna, Sputnik V, Johnson&Johnson, Sinovac Biotech, Sinopharm proteklo najmanje 14 dana i AstraZeneca najmanje 21 dan; ukoliko se tranzitira kroz Sloveniju i napušta zemlja najkasnije u roku od 12 sati nakon ulaska; ukoliko je reč o osobama sa diplomatskom putnom ispravom; ukoliko je reč o licu koje dnevno ili povremeno prelazi granicu radi angažovanja u oblasti vaspitanja, obrazovanja ili naučnog istraživanja i to potvrđuje odgovarajućim dokazima; ukoliko je reč o licima u sektoru međunarodnog prevoza;

Ukoliko je reč o licima koja vrši prevoz robe u Sloveniju ili iz Slovenije u privrednom saobraćaju; ukoliko su vlasnici nekretnina ili zakupci zemljišta u pograničnim delovima; ukoliko je reč o licu koje je dovezeno u Sloveniju spasilačkim ili sanitetnim vozilom, kao i pratećoj zdravstvenoj pratnji u tom vozilu;

Hrvatska

Državljani Srbije koji u Hrvatsku putuju iz turističkih razloga i imaju potvrdu o uplaćenom smeštaju (u hotelu, kampu, kod privatnog iznajmljivača ili u drugom obliku turističkog smeštaja), koji su vlasnici nekretnina u Hrvatskoj ili putuju u Hrvatsku zbog neodložnih ličnih/porodičnih razloga/poslovnih obaveza mogu da uđu u Republiku Hrvatsku ukoliko:

• prilože negativan PCR ili brzi antigenski test, ne stariji od 48 sati;

• prilože potvrdu o vakcinaciji (prošlo više od 14 dana od primanja druge doze vakcine);

• ukoliko je osoba prebolela COVID-19 (poseduje lekarsku potvrdu o tome ili pozitivan nalaz PCR ili brzog antigenskog testa), te je nakon toga vakcinisana najmanje jednom dozom vakcine, izuzeće od obaveze posedovanja negativnog PCR ili brzog antigenskog testa odnosno samoizolacije se produžava do šest (6) meseci od primljene vakcine;

• prilože potvrdu o pozitivnom PCR testu ili brzom antigenskom testu kojim se potvrđuje da se osoba oporavila od virusa SARS-CoV-2, pri čemu je test urađen u prethodnih 180 dana, a stariji je od 11 dana računajući od dana dolaska na granični prelaz, ili uz potvrdu lekara da je osoba preležala COVID-19;

• uz obavezu PCR ili brzog antigenskog testiranja odmah po dolasku u Hrvatsku (o vlastitom trošku), uz samoizolaciju do dobijanja negativnog rezultata. U slučaju da testiranje nije moguće obaviti određuje se mera samoizolacije u trajanju od 10 dana.

Pored navedenog, prilikom ulaska u Hrvatsku, svi putnici su u obavezi da prilože i verodostojnu dokumentaciju u svrhu dokazivanja razloga putovanja u Hrvatsku.

Za lica u tranzitu nije potreban test, ali je neophodan dokaz da je odobren ulazak u sledeću zemlju. Tranzit ne sme biti duži od 12 sati.

Deca mlađa od 12 (dvanaest) godina koja putuju u pratnji roditelja/staratelja izuzeta su od obaveze posedovanja negativnog PCR testa i samoizolacije ukoliko roditelji/staratelji poseduju negativan PCR test ili brzi antigentski test, odnosno potvrdu o vakcinaciji ili preboleloj bolesti COVID-19.

Crna Gora

Državljani Srbije, kao i stranci koji imaju stalni ili privremeni boravak u Srbiji ili su u periodu od najmanje 15 dana pre ulaska u Crnu Goru neprekidno boravili, mogu da ulaze u Crnu Goru bez posedovanja testa na koronavirus i bez dokaza o vakcinaciji.