in

Prevlaka ni crnogorska ni hrvatska?

“Na kraju krajeva neka bude i arbitraža, baš kao što je bio slučaj Slovenije i Hrvatske oko Piranskog zaliva. Dakle, oni su na međunarodnom razgraničenju ostvarili svoja prava, tako da smatram da i mi iz više razloga to treba da uradimo”, rekao je Kovačević.

Geografski posmatrano, prema njegovim rečima, položaj Prevlake je takav da ona pripada Crnoj Gori.

Svi drugi relevantni podaci kažu da Prevlaka nikad nije bila ni crnogorska, ni hrvatska, kaže Kovačević u intervjuu za podgoričke Dnevne novine, prenosi portal RTCG.

Verske zajednice da dokažu da su objekti njihovi

Direktor Uprave za nekretnine Dragan Kovačević kaže da verske zajednice u Crnoj Gori treba da dokažu da su objekti u njihovom vlasništvu.

Dodaje da je Uprava na čijem je čelu u skladu sa Zakonom o slobodi veroispovesti imala rok od godinu da prikupi podatke o svim podacima za sve verske zajednice.

Kovačević je rekao da se u katastru ne dokazuje vlasništvo, već da se u katastar upisuje vlasništvo, preneo je portal RTCG.

“Što se tiče verskih objekata mi pozivamo sva pravna i fizička lica i predstavnike svih verskih zajednica da pristupe komisijama i da dokažu da je taj verski objekat njihov”, naveo je Kovačević.

Poznato je, dodaje, da je od osnivanja katastra na tim prostorima Austrougarska upravljala tim područjem.

Padom Austrougarske stvorena je Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca, a Prevlaka je, kaže, uvek bila vojna baza.

“Prvo, tu je bila vojska Austrougarske, zatim Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, Kraljevine Jugoslavije i vojska JNA. Raspadom Jugoslavije vojska se povukla sa tog dela i ostalo je nerešeno to pitanje. Kako su vođeni pregovori između tada Savezne Republike Jugoslavije i Hrvatske, smatram da velike šanse imamo u toj budućoj međunarodnoj komisiji koja će angažovati svoje eksperte, kao što je odredila eksperte i tokom razgraničenja Crne Gore i Kosova”, naveo je Kovačević.

On kaže i da je u katastru Austrougarske Prevlaka navedena kao njihova teritorija.

“Tako da, ako neko kaže da je Prevlaka njegova, onda argumentima treba to da dokaže i da ima neke podatke o eksproprijaciji. Ni Austrougarska nije otimala zemljište, ona je osvajala i ubirala poreze od vlasnika”, zaključio je Kovačević.