in

Protesti radnika Petrohemije zbog neispunjenog dogovora o povišicama

Sindikati i poslovodstvo su sredinom godine postigli dogovor o povišici od 20 procenata što je oko 7,500 dinara u proseku, ali je radna grupa Vlade Srbije odbila ovaj plan, navodi Milan Šušnjar iz sindikata „Nezavsnost“

„Obrazloženje je da je Petrohemija prošlu godinu završila negativno i odpočela ovu sa negativnim bilansom. A niko nije uzeo u obzir da Perohemija tri godine radi pozitivno, da na računu Petrohemije ima 50 miliona evra što što su ovi zaposleni zaradili, i da nema nikakvih smetnji za isplatu i povećanje zarada“, rekao je Šušnjar.

Nezvanično, saglasnost nije dao NIS koji je manjinski akcionar i kome Petrohemija redovno plaća sirovinu. Razlog neslaganja nije poznat.

Prosek zarada u Petrohemiji je oko 50.000 dinara, ali proizvodni radnici dobijaju više zbog toga što mnogi rade prekovremeno i do 28 dana mesečno.

„Mi imamo veliki odliv ljudi, zbog toga što ne mogu da izdrže više. Da bi imao normalnu platu radi kao lud. Ne vidi kuću, ne vidi porodicu. I zbog svega toga smo došli do ovog protesta, ocenjuje Branko Rašeta, predsednik sindikata „Pravda“.

Oni koji ne mogu da izdrže taj tempo odlaze u NIS ili druge strane kompanije.

“Suočeni smo sa problemom da je 60 ljudi otišlo. Visokoobrazovanih, odnosno kvalitetnih ljudi od kojih zavisi proces proizvodnje. Mi danas imamo na jednoj sekciji dvoje ljudi koji moraju da rade 24 sata, jer su troje kolega na bolovanju“, kaže Novica Kocić, predsednik Samostalnog sindikata.

Radna grupa Vlade ponudila je petrohemičarima umesto većih plata uvećanje toplog obroka za 2,900 dinara i jednokratnu pomoć od 20.000 dinara. Uz to i da se zaposli 30 novih radnika. Sindikati su pristali samo na nova zapošljavanja. A onda je, tvrde iz radne grupe, rečeno da neće biti ni zapošljavanja. Protesti će zato biti organizovani svakog radnog dana u 13 časova do daljeg.