in

Srbija kupuje 60 stanova za izbeglice

BEOGRAD –

Za potrebe izbeglica država Srbija planira da kupi 60 stanova na teritoriji Grada Beograda, navodi se u javnom pozivu koji je danas Republička direkcija za imovinu (RDI) objavila za Komesarijat za izbeglice i migracije.

RDI traži ponude za stanove čija cena po kvadratnom metru bez PDV-a ne može biti veća od 810 evra.

Potrebno je 25 stanova do 39 kvadratnih metara, 12 stanova do 49 m2, 18 stanova do 59 m2 i pet stanova čija je površina između 60 i 69 m2.

Stanove za izbeglice preko RDI mogu ponuditi pravna i fizička lica, najkasnije do 19. oktobra.

Stanovi se pribavljaju u javnu svojinu Srbije za dodelu izabranim korisnicima u okviru Regionalnog stambenog programa na osnovu Sporazuma o donaciji zaključenim između Srbije i Banke za razvoj Saveta Evrope.