in

Gutereš: Sve veći izazovi – sve manje adekvatnih odgovora

Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Gutereš kaže da se svet danas suočava sa globalnim izazovima koji postaju sve veči i kompleksniji, dok su odgovori na njih sve više fragmentovani i nedovoljni.