in

Tabaković: Priliv stranih direktnih investicija 1,8 milijardi evra

Ona je kazala da je reč o operativnom podatku koji može da varira, ali da je, imajući u vidu krizu izazvanu pandemijom virusa korona, to odličan rezultat.

Tabaković je navela da je nedavno predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio da je u prvih sedam meseci ove godine priliv stranih direktnih investicija 1,6 milijardi evra, ali da je ovo novi podatak za osam meseci.

“To je ono što obezbeđuje proizvodnju, plate, porez i bolji životni standard građana”, rekla je Tabaković.

Ističe da se Srbija neće zaduživati kod MMF i drugih međunarodnih finansijskih institucija jer ima stabilne finansije, stabilan dinar i kurs.

Nisu problem korporativne obveznice već Telekom

Tabaković je izjavila da je u javnosti emitovanje korporativnih obveznica Telekoma našilo na otpor “bučne manjine”, ne zato što toj manjini, kako kaže, smeta razvoj korporativnih obveznica, već zato što je to Telekom.

“Ja sam ponosna što počinjemo sa strateški važnim državnim preduzećem kao što je Telekom”, rekla je Tabaković.

Ističe da je Telekom bio spreman za emitovanje korporativnih obveznica, jer banke imaju bilanse tog preduzeća i želele su da ulažu u njega, kao kompaniju koja ima budućnost.

Tabaković navodi da je na sekundarnom tržištu NBS mogla da otkupi korporativne obveznice Telekoma do 70 odsto vrednosti, te napominje da centralna banka nije otkupila maksimalni deo korprorativnih obveznica Telekoma koji je mogla.

Guverner kaže da bi emitovanje korporatvnih obveznica Telekoma trebalo da posluži kao vodič i privatnim kompanijama koje su listirane na berzi da se na takav isti način pojave kod banaka.

NBS je, ističe, tom monetarnom merom omogućila da se razvija ta vrsta investiranja preduzeća.