in

U toku realizacija 13 javnih radova u srednjem Banatu

Kako navode u zrenjaninskoj Filijali Nacionalne službe za zapošljavanje, aktivnosti na kojima su angažovana lica sa evidencije nezaposlenih su u toku na tri javna rada na području opštine Sečanj, dva u opštini Žitište i na jednom javnom radu u opštini Novi Bečej. Na svakom projektu uključeno je po pet lica, a gotovo podjednako se obavljaju radovi na očuvanju životne sredine i održavanju infrastrukture. Kada je reč o projektima javnih radova na kojima su angažovane osobe sa invaliditetom četiri javna rada realizuju se u opštini Novi Bečej, a po jedan u opštinama Nova Crnja Sečanj i Zrenjanin.

“Za lica uključena u javne radove – teže zapošljiva nezaposlena lica i nezaposlene u stanju socijalne potrebe, značaj javnih radova kao aktivne mere je u radnom angažmanu u trajanju četiri meseca. I po ovogodišnjem javnom pozivu poslodavac izvođač javnog rada bio je obavezan da među angažovanim radnicima na javnim radovima obezbedi da je najmanje 70 procenata nezaposlenih iz kategorija ugroženih na tržištu rada: radno sposobni korisnici novčane socijalne pomoći, viškovi zaposlenih, Romi, lica bez kvalifikacija ili sa niskim kvalifikacijama i lica koja posao traže duže od 18 meseci. Mesečna naknada je 22 hiljade dinara za pun fond radnih sati”, kaže Aleksandra Štrbac savetnik za planiranje karijere u zrenjaninskoj Filijali Nacionalne službe za zapošljavanje.

Prema njenim rečima, u srednjem Banatu odvijaju se aktivnosti i na šest javnih radova po lokalnim akcionim planovima zapošljavanja, a ukupno je uključeno 65 lica sa evidencije nezaposlenih. Po jedan javni rad realizuje se na području opština Žitište i Nova Crnja, a četiri na teritoriji novobečejske opštine.