in

Uvesti podsticaje za legalizaciju i besplatan upis u katastar

Na svečanoj sednici ovog radnog tela NALED-a, rečeno je da su to ključne mere da u Srbiji dođe do konačnog uređenja imovinsko-pravnih odnosa.

Državna sekretarka Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Damnjanović rekla je da ministarstvo podržava predlog uvođenja besplatnog upisa u katastar i da će planirane izmene zakona omogućiti da se to ostvari.

Podsetila je da je Srbija u oblasti izgradnje napravila najveći pomak na Doing biznis listi i sa 186. mesta stigla među prvih 10 u svetu u izdavanju građevinskih dozvola, a 44. smo u ukupnom plasmanu.

“Plan koji smo usvojili predviđa da u naredne tri godine uđemo u top 10”, rekla je Damnjanović.

Državni sekretar u Ministarstvu privrede Milun Trivunac rekao je da je saradnja tog ministarstva i NALED-a u prethodnom periodu bila veoma dobra i da je dala važne rezultate.

Govoreći o ključnim oblastima u kojima su ostvareni pomaci, on je rekao da se zahvaljujući Zakonu o stečaju doprinelo tome da stečajno zakonodavstvo bude funkcionalno.

“To je jedan vid reciklaže u privredi”, rekao je Trivunac i dodao da se dosta doprinelo zaštiti prava poverilaca budući da su stečajevi trajali dugo.

On je dodao da taj posao nije bio lak, ali da su i u toj oblasti ostvareni pomaci na Doing biznis listi.

Takođe, značajan pomak ostvaren je i u zaštiti prava manjinskih akcionara zahvaljujući Zakonu o privrednim društvima na kome se takođe radilo uz pomoć NALED-a.

Na današnjoj sednici rečeno je i da su visoke takse koje prate ozakonjenje i preopterećenost lokalnih samouprava predmetima, značajno usporile ovaj proces te je potrebno produžiti rokove za legalizaciju i digitalizovati proceduru, a građane stimulisati kroz smanjenje troškova.

Predsednik Saveza i direktor MK grupe Jovan Purar rekao je da prilike za investiranje u Srbiji postoje i da su uslovi za poslovanje bolji, ali je potrebno rešiti imovinske odnose među kojima bih posebno izdvojio Zakon o zadrugama i sporove koji se i više od 20 godina vode oko zadružnog zemljišta.

Za privredu je takođe od velikog značaja da se dalje unapređuje procedura upisa u katastar, dodao je on.

Predstavnici Saveza ukazali su da je takođe, potrebno omogućiti i besplatan upis objekata u naredne tri godine kako bi se postigao visoki nivo ažurnosti katastra.

Članovi predsedništva istakli su da su unapređenje postupka konverzije i digitalizacija rada sudova oblasti koje bi mogle da donesu najveća poboljšanja.

Ocenjeno je da Zakon o pretvaranju prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu uz naknadu, nije pomogao korisnicima, zbog čega danas postoji oko 5.000 hektara “zarobljenog” zemljišta na kojem niko ne gradi.

Iz ovog razloga se proces konverzije ne sme više odlagati, a iz NALED-ovog Saveza poručuju da su se stekli uslovi da se svojinski odnosi nad građevinskim zemljištem konačno urede na pravičan i ekonomski opravdan način.

Kada je reč o digitalizaciji rada sudova, Savez predlaže da se omogući elektronska komunikacija svih učesnika u postupcima (sudija, stranaka i ostalih), praćenje predmeta i izrada odluka, kako bi se predupredilo da dođe do zastoja u radu sudova i nastupanja zastarelosti.

Kao jedan od ključnih rezultata Saveza istaknut je doprinos unapređenju postupka upisa u katastar uvođenjem jednošalterskog sistema eŠalter, putem kojeg je tokom dve godine podneto gotovo 690.000 zahteva.

Savez je doprineo i uvođenju eAukcije, koja je od 1. septembra obavezan način prodaje imovine u izvršnom postupku.

Putem portala do sad je sprovedeno 147 javnih nadmetanja.

Članovi Saveza za imovinu i investicije izabrali su danas i novo rukovodstvo.

Savez će voditi direktor MK Grupe Jovan Purar, dok će potpredsednici u novom sazivu biti Dejan Vuković, osnivač advokatske kancelarije Vuković i partneri i direktor direkcije za pravne poslove u Erste Banci Nikola Lapčević.