in

Varheji pred evropskom poslanicima o Zapadnom Balkanu

Kao i svake godine, odmah nakon usvajanja godišnjeg Paketa proširenja u Evropskoj komisiji, nadležni komesar pred Spoljnopolitičkom odborom Evropskog parlamenta predstavlja ovaj najvažniji dokument za zemlje u procesu pristupanja.

“Pored sagledavanja situacije u zemljama kandidatima i potencijalnih kandidata iz paketa za proširenje, komesar Oliver Varhelji predstaviće i plan koji treba da stimuliše dugoročni oporavak, podstakne ekonomski rast i podrži reforme na Zapadnom Balkanu nakon

COVID-
a -19 kriza”, navode u Parlamentu.

Paket uključuje Komunikaciju o proširenju, koja postavlja put napred za zemlje koje teže pridruživanju EU, a sadrži izveštaje u kojima Komisija predstavlja detaljnu procenu napretka svakog kandidata i potencijalnog kandidata u ispunjavanju kriterijuma za članstvo.

“Ove godine, Komisija će takođe predstaviti Ekonomski i investicioni plan, koji bi trebalo da se koncentriše na vodeća područja i projekte koji će direktno stvoriti dugoročni rast i radna mesta, kao i atraktivnu investicionu klimu na zapadnom Balkanu”, dodaje se u EP.

Planirano je da se parlamentarna debata sa komesarom Varhejijem o Paketu proširenja održi između 15:15 i 16:15 časova.