in

Divlje deponije u Zrenjaninu pojavljuju se svakodnevno na različitim lokacijama

Prema rečima Danijele Tančić, portparolke zrenjaninske „Čistoće i zelenila“, mini divlje deponije, i uopšte divlje deponije, predstavljaju veliki problem u gradu i pojavljuju se svakodnevno tokom dana i noći, na različitim lokacijama, kako na starim, gde su već uklonjene, tako i na novim.

Veliki problem su i one koje nastaju pored kontejnera gde se odlaže različita vrsta komunalnog otpada. Odlaže se i otpad poput starog nameštaja, šuta, dotrajale bele tahnike, automobilskih guma, flaša, granja.

„Trenutno najproblematičnije lokacije su ispod platoa kod Vojvođanske banke, u Strelišnoj ulici, ispod Principovog mosta, kod starog Vatrogasnog doma u Petefijevoj ulici, kod Pinove vile. Dešava se da jednu divlju deponiju uklanjamo i u toku dana i u toku noći, poput one u Petefijevoj ulici. Takođe problem su i divlje deponije na Mihajlovačkom i Lazarevačkom drumu. Radnici našeg preduzeća rade na njihovom uklanjanju i tokom dana, i u noćnoj smeni. Molimo naše sugrađane da budu odgovorni i da smeće odlažu na za to predviđenim mestima, u posude koje su za to namenjene. Građani mogu svaki dan u periodu od 7 do 19 časova komunalno kabasti otpad odneti na Gradsku deponiju i sve što treba je da se jave portiru na ulazu. To je za građane besplatno. Svake godine grad izdvaja značajna sredstva za uklanjanje ovih deponija, a deleko bolje bi bilo da se ova sredstva usmere na ozelenjavanje i podizanje novih zelenih površina, dečijih igrališta, sportskih terena“, rekla je Danijela Tančić.

Ona je podsetila i da je počela prolećna akcija iznošenja kabastog otpada, koja će trajati do 22. aprila i realizuje se u saradnji sa svim gradskim mesnim zajednicama, te da će u svakoj od njih po dva dana biti postavljeni kontejneri zapremine pet metara kubnih, gde građani mogu da odlože kabasti otpad.