in

Kikinda: Stanovi namenjeni izbeglicama iz BiH i Republike Hrvatske

U izbegličkoj koloni, nakon akcije Oluja, bila je i 14-godišnja Slavica Šević. Nakon decenija podstanarskog staža, Slavica i njena ćerka, kao još 15 porodica, sada imaju svoj dom.

„Živela sam i živim skromno sve ove godine kao podstanar, podižući ćerku koja sada ima 18 godina. Stan u koji se danas useljavamo nas dve, kao i sve ove porodice, konačno će rešiti jedan od najvećih životnih pitanja i problema“, kazala je Slavica Šević.

Zemljište i prateću infrastrukturu za izgradnju objekta u Kikindi obezbedio je sam grad. Ukupna vrednost izvedenih radova je 407.380 hiljada evra, a finasirana su pvenstveno donatorskim sredstvima. Jedan od svakako najvećih donatora Fonda Regionalnog stambenog programa je EU.

„Evropska unija već godinama održava aktivnosti da se obezbede stambena rešenja za izbeglice nakon ratova na prostoru bivše Jugoslavije. Sa 236 miliona evra, EU je najveći donator Regionalnog stambenog programa“, saopštila je Leoneta Pajer, Delegacija EU u Srbiji.

Komesarijat za izbeglice i migracije, kao vodeća institucija, upravlja Regionalnim stambenim programom u Srbiji, ali je svakako važan doprinos i lokalnih samouprava.

“Samo u Kikindi dali smo 352 stambena rešenja, podržali kao Komesarijat. Pa, nek je samo po dvoje beba koje rastu u svom , a ne u tuđem domu, pa mogu da se igraju i skaču, čitav taj život je imao smisla”, izjavio je Vladimir Cucić, komesar za izbeglice i migracije.

“Obezbeđeno je 16 novih stanova, izgrađema zgrada u kojoj će 16 porodica, mojih sugrađana sada imati prebivalište u Kikindi i ono što je najvažnije, konačno imati mir”, rekao je Nikola Lukač, gradonačelnik Kikinde.

U okviru Regionalnog stambenog programa, u Srbiji su do sada obezbeđena sredstva za rešavanje stambenih potreba za više od sedam hiljada izbegličkih porodica.