in

Međunarodni dan borbe protiv dečjeg rada

NOVI SAD –

Povodom međunarodnog dana borbe protiv dečijeg rada, tim grada novog sada za borbu protiv trgovine ljudima organizovao je akciju u cilju edukacije sugrađana o temi prevencije dečijeg prosjačenja.

Tim za borbu protiv trgovine ljudima i policijska uprava grada Novog Sada napravili su informativni materijal o problemu prinudnog prosjačenja kao jednog od oblika trgovine ljudima, sa akcentom na decu koja se nalaze na ulici.

zastita, dece

Informativni materijali biće podeljeni ugostiteljskim objektima radi edukacije i informisanja gostiju kako i na koji način postupati, koga kontaktirati u cilju zaštite dece koja se nalaze u uličnom prosjačenju.

Apelujemo na sugrađane da svaki sličaj prosjačenja prijave policijskoj upravi radi daljeg procesuiranja i pružanja adekvatnih mera podrške i zaštite u najboljem interesu deteta.